Velkommen

Dansk Lokal TV Arkiv (DALTVA) er en forening der udspringer af miljøet omkring Lokal TV i Roskilde.

Hvis du vil støtte foreningens arbejde kan du blive medlem af foreningen eller du kan kontakte os hvis du vil donere et beløb.

Foreningens formål er at sikre bevarelsen af lokal TV udsendelser  før de originale videobånd går til af tidens tand, og gøre denne del af vores fælles kulturarv tilgængelig for eftertiden.

Foreningen Dansk Lokal TV Arkiv er en non-profit organisation der udelukkende drives via medlemskontingent, donationer og fondsmidler.

Under Nyheder kan du løbende følge vores aktiviteter.

Læs mere om vores formål, vores mission og vision, vores vedtægter og bestyrelsen, under punktet “Foreningen” i menuen på toppen af siden.